VÅRE VERDIER

Våre verdier er enkle og greie. Vi beskriver essensen av hva det betyr å være en del av Knauf med fire ord.

MENSCHLICHKEIT

FORPLIKTELSE

PARTNERSKAP

ENTREPRENØRSKAP